Regulamin Umieszczania Danych w polecamfilm.pl (dawniej filmpl.pl)
  • Korzystanie przez użytkownika z Serwisu równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego akceptacji dla postanowień niniejszego regulaminu.

  • Właściciel domeny www.polecamfilm.pl (dawniej www.filmpl.pl) nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz zdjęcia publikowane na serwisie samodzielnie przez jego użytkowników.

  • Publikowane przez użytkowników treści oraz zdjęcia na witrynie www.polecamfilm.pl (dawniej www.filmpl.pl) nie mogą zawierać wulgaryzmów, obraźliwych treści czy też naruszać zasady współżycia społecznego, nie mogą też być niezgodne z prawem lub też naruszać praw osób trzecich. Zdjęcia nie mogą zawierać treści pornograficznych. Treści i zdjęcia nie mogą reklamować działalności innych przedsiębiorców lub naruszać prawa lub interesy właściciela domeny www.polecamfilm.pl (dawniej www.filmpl.pl).

  • Właściciel witryny www.polecamfilm.pl (dawniej www.filmpl.pl) ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści oraz zdjęć samodzielnie zamieszczonych przez użytkowników witryny (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych) w przypadku otrzymania zgłoszeń o naruszeniu niniejszego regulaminu. Użytkownicy naruszający niniejszy regulamin będą usuwani z serwisu poprzez blokowanie lub usuwanie profilu użytkownika, a w przypadku użytkowników niezarejestrowanych - blokowanie adresu IP.

  • Właściciel domeny www.polecamfilm.pl (dawniej www.filmpl.pl) nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika witryny www.polecamfilm.pl (dawniej www.filmpl.pl) w sposób sprzeczny z zapisami niniejszego regulaminu.

  • Właściciel domeny www.polecamfilm.pl (dawniej www.filmpl.pl) zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszego regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z witryny również po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.
  • Redakcja Portalu