Polityka Prywatności
Niniejszy dokument określa jasno i precyzyjnie zasady pozyskiwania i przechowywania danych podczas rejestracji nowych użytkowników oraz zasad przechowywania i ochrony tych danych przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.

 • Rejestracja użytkowników
  Informacje pozyskiwane przez serwis www.polecamfilm.pl (dawniej www.filmpl.pl) podczas procesu rejestracji użytkownika ograniczone są do niezbędnego minimum, potrzebnego do zapewnienia Państwu usług wysokiej jakości.

 • Przechowywanie danych o użytkowniku
  Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 gwarantujemy, że gromadzone przez nas dane o użytkownikach zarejestrowanych w serwisie, są odpowiednio zabezpieczone. Pozyskiwane dane nie będą poza serwisem udostępniane. Odstępstwem od tego zapisu jest udostępnianie danych podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących praw w razie naruszenia przepisów serwisu www.polecamfilm.pl (dawniej www.filmpl.pl), próby włamania lub innego działania na jego szkodę.

 • Uprawnienia użytkowników
  www.polecamfilm.pl (dawniej www.filmpl.pl) zapewnia użytkownikom zarejestrowanym w serwisie stały dostęp do danych osobowych. Użytkownicy mogą je zmienić, uzupełnić lub zażądać całkowitego ich usunięcia w dowolnym momencie.

  Korzystając z serwisu www.polecamfilm.pl (dawniej www.filmpl.pl), wyrażasz zgodę dotyczące w/w zasad zawartych w Polityce Prywatności. Powyższy dokument może ulegać zmianie i zawsze obowiązuje jego aktualna wersja.
 • Redakcja Portalu