EUROPEJSKIE NAGRODY FILMOWE  POWRÓT
Europejska Akademia Filmowa
Najlepszy europejski film roku
Najlepsza europejska komedia
Najlepszy europejski film roku
Najlepszy europejski film roku
Najlepszy europejski film roku