Europejskie Nagrody Filmowe  powrót
Europejska Akademia Filmowa
Najlepszy europejski film roku
Najlepszy europejski film roku
Najlepszy europejski film roku