AMERYKAńSKA GILDIA SCENARZYSTóW  POWRÓT
Amerykańska Gildia Scenarzystów (WGA)
Najlepszy scenariusz oryginalny