AMERYKAńSKA GILDIA REżYSERóW FILMOWYCH

Amerykańska Gildia Reżyserów Filmowych

  POWRÓT
Amerykańska Gildia Reżyserów Filmowych (DGA)
Guillermo del Toro
Najlepsze osiągnięcie reżyserskie w filmie fabularnym
za Kształt wody