AMERYKAńSKA GILDIA PRODUCENTóW FILMOWYCH  POWRÓT
Amerykańska Gildia Producentów Filmowych, Złoty Laur
Nagroda im. Darryla F. Zanucka dla najlepszego producenta filmowego
Nagroda im. Darryla F. Zanucka dla najlepszego producenta filmowego