AMERYKAńSKA GILDIA AKTORóW FILMOWYCH  POWRÓT
Amerykańska Gildia Aktorów Filmowych (SAG)
Najlepszy filmowy zespół aktorski
Najlepszy filmowy zespół aktorski
Najlepszy filmowy zespół aktorski
Najlepszy filmowy zespół aktorski